vår Integritetspolicy

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Följande avsnitt förklarar vilka typer av uppgifter som vi kan komma att behandla om dig och för vilka syften. Vi förklarar också hur uppgifterna samlas in och hur länge uppgifterna sparas.
 
Tidsbokning och kontakt
Som patient hos oss har du möjlighet att begära tidsbokning via kontaktformuläret på vår webbplats eller per telefon. För att tillhandhålla dig denna tjänst samlar vi in ditt namn, adress och telefonnummer. Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.

Insamling av webbstatistik
När du besöker vår webbplats samlar vi in loggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar med hjälp av AW Stats Log Analyzer. Vi samlar in dessa uppgifter så att vi kan se hur många användare som besöker vår webbplats. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att veta hur vår webbplats används.

Hur behandlar ni mina patientuppgifter?

Hur är det med cookies och liknande tekniker?
En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller enhet (t.ex. smartphone eller läsplatta) och som innehåller information som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen dig som användare. Vi använder cookies för att tillhandahålla vår webbplats, för att samla in webbstatistik. Din webbläsare eller enhet tillåter dig att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera vissa cookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa delar av vår webbplats kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Vem delar ni mina uppgifter med?
Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om vi har fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande.

Vilka rättigheter har jag?

Rätt till tillgång  
Du har rätt att begära en kopia på de uppgifter som vi behandlar om dig.
Rätt till rättelse 
Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.
Rätt att bli raderad  
Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för de fall att uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.
Rätt till dataportabilitet 
Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.
Rätt till invändning
Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.
Rätt till begränsning 
Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
Rätt att återkalla samtycke 
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföring genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.
Rätt att lämna klagomål 
Du har rätt att när som helst komma in med ett klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet.

Hur använder du dina rättigheter?
Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att skicka oss ett meddelande. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

Vem är personuppgiftsansvarig?
Bernd Zieger Tandvård Förvaltning AB (556984-8699) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter enligt denna policy.